Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Non-respons formulier
(Deze vraag is verplicht)

Wij zijn benieuwd naar de reden voor uw besluit om niet deel te nemen aan het onderzoek. Met behulp van uw antwoord kunnen we in vervolgonderzoek beter inschatten wie we kunnen benaderen voor deelname.

Zou u hieronder de reden willen aankruisen, die het dichtst bij uw reden om niet deel te nemen ligt? U kunt ook zelf uw reden toelichten, bij ‘anders’.